ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักการทํางานของสายพานลําเลียง

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักการทํางานของสายพานลําเลียงAสายพานลําเลียงเป็นเครื่องมือทางกลที่ใช้แรงเสียดทานในการขับเคลื่อนวัสดุอย่างต่อเนื่อง โดยทั่วไปจะประกอบด้วยชิ้นส่วนต่าง ๆ เช่นเฟรมสายพานลําเลียงลูกกลิ้งลูกกลิ้งอุปกรณ์ยืดหยุ่นอุปกรณ์ส่งกําลังและอื่น ๆ เสร็จสิ้นกระบวนการลําเลียงที่ขนส่งวัสดุจากจุดป้อนเริ่มต้นไปยังจุดปล่อยสุดท้าย เป็นไปได้ที่จะขนส่งวัสดุจํานวนมากหรือขนส่งสินค้าที่สมบูรณ์ ไม่เพียง แต่สามารถขนส่งวัสดุได้ แต่ยังรวมถึงข้อกําหนดของกระบวนการในกระบวนการผลิตของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่างๆสามารถร่วมมือกับงานสายการประกอบ
สายพานลําเลียงโดยทั่วไปจะประกอบด้วยลูกกลิ้งปลายสองตัวและสายพานปิดที่หุ้มอย่างแน่นหนา ลูกกลิ้งที่ขับเคลื่อนสายพานลําเลียงเรียกว่าลูกกลิ้งขับเคลื่อน นอกจากนี้ยังมีลูกกลิ้งที่ใช้ในการเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่ของสายพานซึ่งเรียกว่าลูกกลิ้งกลับด้าน ดรัมไดรฟ์ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าผ่านตัวลดและสายพานลําเลียงถูกลากโดยแรงเสียดทานระหว่างดรัมขับและสายพานลําเลียง
สายพานลําเลียงมักใช้สําหรับการขนส่งถ่านหินนอกจากนี้ยังสามารถกล่าวได้ว่าเป็นอุปกรณ์ขนส่งต่อเนื่องที่มีประสิทธิภาพในอุดมคติของเหมืองถ่านหินแตกต่างจากอุปกรณ์อื่น ๆ ที่มีระยะการส่งยาวปริมาณการขนส่งขนาดใหญ่สามารถขนส่งอย่างต่อเนื่องและข้อดีอื่น ๆ ในกระบวนการของการดําเนินงานมีเสถียรภาพมากสามารถควบคุมอัตโนมัติและรวมศูนย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหมาะสําหรับเหมืองที่ให้ผลผลิตสูงและมีประสิทธิภาพ สายพานลําเลียงได้กลายเป็นอุปกรณ์สําคัญของเทคโนโลยีและอุปกรณ์เมคคาทรอนิกส์เหมืองถ่านหิน
คุณสมบัติหลักของสายพานลําเลียงคือลําตัวสามารถหดกลับได้ง่ายด้วยคลังสินค้าสายพานเก็บหางสามารถขยายหรือสั้นลงตามความต้องการของพื้นผิวการทํางานของเหมืองถ่านหินโครงสร้างมีขนาดกะทัดรัดและไม่จําเป็นต้องมีรากฐานที่แข็งแกร่งซึ่งวางอยู่บนพื้นถนนโดยตรง เบาและคล่องแคล่วและยังสะดวกในการโหลดและขนถ่าย เมื่อความสามารถในการลําเลียงและระยะทางมีขนาดใหญ่สามารถติดตั้งอุปกรณ์ขับเคลื่อนระดับกลางเพื่อให้เป็นไปตามข้อกําหนด ตามความต้องการในการลําเลียงที่แตกต่างกัน, สามารถลําเลียงด้วยเครื่องเดียว, หรือโดยการรวมกันของระบบขนส่งแนวนอนหรือเอียงหลายหน่วยเพื่อขนส่งวัสดุ.

ติดต่อ