สรุปเหตุการณ์การค้าต่างประเทศครั้งใหญ่ในวันนี้

สรุปเหตุการณ์การค้าต่างประเทศครั้งใหญ่ในวันนี้Summary of Today‘s Big Foreign Trade Events
1.หนึ่งยูโร = RMB 7.3254
หนึ่ง USD = RMB 6.9539
2.China's exports worth RMB 3.5 trillion in the first two months of this year.
3. ฉงชิ่งเพิ่ม 17 มาตรการใหม่เพื่อสนับสนุนการลงทุนจากต่างประเทศและการค้าต่างประเทศเพื่อรักษาเสถียรภาพของปริมาณรวมและปรับโครงสร้างให้เหมาะสม
4. การจัดส่งสมาร์ทโฟนแบบพับได้ทั่วโลกจะสูงถึง 19 ล้านเครื่องภายในปี 2023
5.เวียดนามเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดสูงถึง 35.58% สําหรับผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียมของจีนบางประเภท
6.IDC คาดว่าการจัดส่งพีซีและแท็บเล็ตทั่วโลกจะลดลง 11.2% เมื่อเทียบเป็นรายปีในปี 2566
7.Maersk ยกเลิกการใช้บริการ Asia-Latin America (ACE)
8. อินเดียจะแนะนําการรับรองบังคับสําหรับอุปกรณ์สะท้อนแสงย้อนยุคของจักรยานตั้งแต่เดือนกรกฎาคม
9.ตุรกีเข้มงวดควบคุมการนําเข้าของเล่นและสินค้าอุปโภคบริโภค
10.ไทยส่งเสริมการยกระดับความร่วมมืออาเซียนและการขยายเขตการค้าเสรีนอกภูมิภาค
11.WIPO 2022 คําขอรับสิทธิบัตรระหว่างประเทศยังคงมีแนวโน้มสูงขึ้น

 

ได้รับการติดต่อ